BME Nyelvvizsga

Navigációs menü

BME Nyelvvizsga

A jelentkezéshez fontos tudni: A vizsgadíj befizetését igazoló átutalási bizonylatot a jelentkezési határidőig fel kell tölteni a jelentkezési felület erre szolgáló részére vagy e-mailben el kell juttatni a vizsgahelyre. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen.

vizsgadíj számlázásával kapcsolatos kéréseiket (pl. kért, de még nem kapott; nem kért, de mégis kérne; elhagyta és másolat kér; nem kapta meg postán, stb.) mostantól közvetlenül a bmenyelvvizsga.szamlazas@gtk.bme.hu címre küldhetik.

A BME Nyelvvizsgaközpont általános egynyelvű nyelvvizsga. A nyelvvizsgákat három szinten lehet letenni: B1 – alapfok, B2 – középfok, C1 – felsőfok.

A három szinten 5 nyelvből lehet nyelvvizsgát tenni (Keszthelyen csak angol és német nyelvből tudunk szóbeli nyelvvizsgát szervezni): angol, német, olasz, spanyol, francia

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy emellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.

BME nyelvvizsgával kapcsolatos további információk:

Jelentkezés

BME nyelvvizsga a budapesti nyelvvizsgaközpontban, valamint azokon a vizsgahelyein tehető, melyek az adott időszakra vizsgát hirdetnek. Vizsgára minden 14. életévét betöltött személy jelentkezhet online a vizsgadíj befizetésével.

 • A vizsgadíjat a jelentkezés után megkapott díjbekérő alapján tudja befizetni a vizsgaközpont bankszámlájára átutalással.
 • A jelentkezés beadásával egyidejűleg pénzügyi kötelezettség keletkezik, ennek megfelelően a jelentkezés beadásával egyidőben elkészül a vizsga díjára vonatkozó számla, másnéven díjbekérő.
 • A díjbekérőnek egyedi sorszáma van, melyet utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az ötjegyű online kóddal együtt.
 • A befizetésre felhívó értesítésben ez a két azonosító szám szerepel. Ebből derül ki, hogy melyik számlaszámra milyen összeget és milyen megjegyzéssel kell elutalni.
 • A vizsgadíj befizetését igazoló átutalási bizonylatot a jelentkezési határidőig fel kell tölteni a jelentkezési felület erre szolgáló részére vagy el kell juttatni a vizsgahelyre. Ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen.
 • A vizsgadíjat a BME Vizsgaközpont számlájára, az eljárási díjat pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) számlájára kell befizetni.
  MATE számlaszáma: 11784009-22234780-00000000, közleménybe: 90R020702 Georgikon Campus, vizsgázó neve

Kiértesítés

 • A jelentkezési időszak lezárását követően történik meg a vizsgázók beosztása a jelentkezésüknek megfelelő vizsgákra.
 • A vizsgázók legkésőbb 10 nappal az első vizsgaidőpont előtt értesítést kapnak e-mailben a beosztásról.
 • Mivel a teljes vizsgabeosztás a www.bmenyelvvizsga.bme.hu honlapon keresztül minden jelentkező számára elérhető, ezért a vizsgáról való távolmaradásért a Vizsgaközpont, ill. vizsgahelyei nem vállalnak felelősséget.

Vizsgahalasztás

 • Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. naptári napon írásban kérheti a vizsga elhalasztását a következő vizsgaidőszakra.
 • Abban az esetben, ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezett, csak a teljes vizsgát halaszthatja.
 • A következő vizsgaidőszak jelentkezési időszakában a vizsgázó köteles az eljárási díj befizetése mellett újra jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével.
 • Halasztáskor a befizetett vizsgadíj átkerül a következő vizsgaidőszakra.
 • Halasztott vizsgát lemondani, vagy további halasztással élni nem lehet.

BME Nyelvvizsgáról bővebben