Georgikon for Agriculture

Georgikon for Agriculture

Utolsó frissítés: 2023 január 09.

Georgikon for Agriculture - Volume 26, 2022, Number 3.

A folyóiratról

A Georgikon for Agriculture folyóirat (röviden: G. Agric) évente legalább kétszer jelenik meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus gondozásában. A folyóirat a mezőgazdaság valamennyi területére és a kapcsolódó témákra vonatkozó eredeti kutatási eredményeket jelentet meg. A megjelenést megelőzően a kéziratokat a szerkesztőbizottság is felülvizsgálja és jóváhagyja.

A folyóirat célja

A Georgikon for Agriculture folyóirat célja eredeti közlemények publikálása a mezőgazdaság és a kapcsolódó tématerületekről. A benyújtott kéziratok tartalmazhatnak új tudományos eredményeket, rövid közleményeket, kritikai áttekintő cikkeket, konferencia összefoglalókat és a szerkesztőnek írt leveleket.

Tématerületek:

  • Növénytermesztés
  • Állattenyésztés
  • Növényvédelem
  • Környezeti tanulmányok
  • Egyéb agronómiával kapcsolatos témákLanguage of fulltext

A folyóirat nyelve

A folyóirat nyelve angol; címekkel, kivonatokkal és kulcsszavakkal angol és magyar nyelven.

Beküldési ellenőrző lista

  • Olvassa el a „Folyóirat célja” című részt, hogy áttekintést kapjon, és értékelje, hogy kézirata alkalmas-e a folyóiratba történő benyújtásra;
  • A kézirat elkészítéséhez használja a Microsoft Word sablont;
  • Győződjön meg arról, hogy minden szerző jóváhagyta a benyújtott kézirat tartalmát;
  • Kérjük az ábrákat és táblázatokat a főszövegbe illessze be az első idézet bekezdése után.

Instrukciók

Cím: legyen rövid, tömör és egyértelműen fejezze ki a kézart tartalmát. Az ajánlott korlát 12 szó.

Szerző(k) neve(i): Kérjük, adja meg az összes szerző(k) teljes nevét és címét. Kettő vagy több szerző esetén a szerző neve utáni számozással kell feltüntetni a szerzők munkahelyét. A levelező szerző nevét egy csillag (*) követi. Adja meg a levelező szerző e-mail címét.

Abstract: A címet egy Absztraktnak kell követnie, amely 200 szónál rövidebb terjedelemben tartalmazza a munka bemutatását és a főbb megállapításokat (angol nyelven).

Keywords: Három-öt releváns kulcsszót kell feltüntetni az absztrakt után. Javasoljuk, hogy olyan kulcsszavakat adjanak meg a szerzők, mely a kéziratra vonatkozzanak, de a témakörön belül gyakoriak (angol nyelven).

Összefoglalás: Az Abstract magyar nyelvű változata, mely nem lehet hosszabb 300 szónál.

Kulcsszavak: A Keywords magyar nyelvű változata.

Introduction: Ebben a fejezetben röviden ismertetni kell a munka jellegét és célját, és idézni kell a közelmúlt fontos kutatási eredményeit a területen (angol nyelven). A hivatkozásokat az alábbiak szerint kell elvégezni: … as observed by Hatfield and Idso (1997); vagy zárójelben: …. were found (Hatfield et al., 1998; Jackson és Hatfield, 1997).

Ha ugyanazon szerző több, ugyanabban az évben megjelent közleményére hivatkoznak a szerzők, a megjelenés évét a,b,c stb. betűkkel kell követni. 

Materials and Methods: Ennek a fejezetnek tartalmaznia kell a kutatás során alkalmazott anyagokat és módszereket, berendezéseket, kísérleti eljárásokat és statisztikai módszereket (angol nyleven). 

Results: A kézirat ezen fejezetének világosan és tömören kell bemutatnia a kísérleti eredményeket a vonatkozó táblázatokkal és ábrákkal együtt (angol nyelven). 

Discussion: Ennek a fejeztnej a kísérleti eredmények értelmezésére kell összpontosítania, tartalmaznia kell az eredményekből levont következtetéseket, azokat a vonatkozó szakirodalom tükrében tárgyalva (angol nyelven).

Acknowledgement: itt megemlíthetők a különféle támogatások (angol nyelven).

References: A jegyzéket a szerző vezetéknevének megfelelően ABC sorrendbe kell rendezni. Győződjön meg arról, hogy a szövegben szereplő összes hivatkozás szerepel ebben a fejezetben, és fordítva. Ha szükséges, hivatkozzon a még nem publikált cikkekre „ unpublished data” vagy „pers.com” néven.

Folyóiratok esetében a hivatkozásnak tartalmaznia kell: az összes szerző családnevét és a keresztnevek kezdőbetűit, a megjelenés évét, a cikk címét, a folyóirat nevét, a kötet számát és oldalait. Használjon dőlt betűket a folyóirat nevéhez, és félkövér betűket a kötet számához. Például: Bauer, P.J., Frederick, R.J., Bradow, E.J., Sadler, E.J. and Evans, D.E. 2000. Canopy photosynthesis and fiber properties of normal- and late-planted cotton. Agronomy Journal. 92. 518–523.

A könyvre vonatkozó hivatkozásnak tartalmaznia kell a szerző(k) nevét, a kiadás évét, a könyv címét, a kiadót, a megjelenés helyét és a vonatkozó oldalszámot. Például: Storch, H. von. and Flöser, G. 2000. Models in Environmental Research. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 152-158.
Tanulmánykötetben található fejezetre való hivatkozás módja: Cagirgan, M.J., and C. Toker. 1996. Path-coefficient analysis for grain yield and related characters under semiarid conditions in barley. p: 607-609. In A. Slinkard et al. (ed) Proc. Int. Oat Conf., 5th Int. Barley Genet. Symp., 7th Vol. 2. Univ. of Saskatchewan Ext. Press, Saskatoon, Canada.

Ábrák: Az ábrákat arab számokkal kell számozni! Az ábracím legyen rövid, de kifejező. A ábrákat, diagramokat és fényképeket  a kézirat szövegébe kell beágyazni.

Táblázatok: Az ábráknál leírt szabályok érvényesek a táblázatokra is. Oszlopok beállításakor használjon tabulátorokat a szóközök vagy a más karakterek helyett. A táblázatokban ne használjon függőleges vonalakat. Kerülje a túl sok tizedesjegyet.

Bíráltatási folyamat

Vak vagy névtelen szakértői értékelés: A kéziratot külső lektorok értékelik, ahol a szerző(k) személye ismeretlen a lektorok számára. A kettős vak szakértői értékelési folyamat során a lektor és a szerző is névtelen marad. A folyamat biztosítja, hogy a lektorok függetlenek legyenek a szerzőktől.

Közzétételi díjak
Cikkfeldolgozási díjak (APC): Nem;
Beküldési díjak: nem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ezen a folyóirat-oldalon megadott neveket és e-mail címeket kizárólag a jelen folyóirat megjelölt céljaira használjuk fel, és nem tesszük elérhetővé semmilyen más célra vagy más fél számára.

Korábbi kiadványok