Kertészmérnöki

Navigációs menü

Kertészmérnöki

Utolsó frissítés: 2022 november 29.

Szakkoordinátor: Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens
Tel.: (+36) 83/545-005; e-mail: horvathne.baracsi.eva[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Kertészettudományi Intézet
Szakfelelős: Zámboriné Dr. Németh Éva

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzés időtartama és formája:

4 félév, levelező tagozat

A Kertészmérnök (MSc) szak képzési célja:

A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazat- és az ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.

A képzés sajátosságai:

A képzés projekt rendszerű, mely azok számára ajánlott, akiknek konkrét elképzelése van arra vonatkozóan, hogy mely szakterülettel szeretnének foglakozni. A képzés a kertészmérnöki ismeretek interdiszciplináris alaptudományi beágyazottságát megteremtő tudományterületekre, valamint az egyes kertészeti ágazatokhoz (dísznövénytermesztés, gombatermesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés) kapcsolódó korszerű módszertani és technológiai innovációkra épül. A Kertészeti Tanszék bemutató kertjei, és azok a Dunántúlon működő kertészeti üzemek, amelyekkel jó kapcsolatot tartunk fenn, lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók az alapszak keretein túlmutató, kereskedelmi szempontból is naprakész faj- és fajta-, valamint technológiai ismeretre tegyenek szert. Az ágazatok botanikai-molekuláris biológiai tudományos hátteréhez kapcsolódó specializációk is a tananyag részét képezik, amelyek a kutatási területen elhelyezkedni vágyók, ill. tudományos ambíciókkal rendelkezők ismereteit bővíti.

További információ a szakról...