Gyógy- és fűszernövények

Menü megjelenítése

Gyógy- és fűszernövények

Utolsó frissítés: 2023 október 02.

Szakkoordinátor: Dr. Kovács János egyetemi docens
Tel.: (+36) 83/545-069, e-mail: kovacs.janos[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Kertészettudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzés időtartama és formája:

4 félév, nappali és levelező tagozatAjánlások:

Mezőgazdaságon belül a gyógynövénytermesztés különleges helyet foglal el. Kevesen foglalkoznak vele, több benne a lehetőség minden tekintetben. (Termesztés, innováció, kutatás, árbevétel, stb...). A kis és közepes gazdaságok kiugrási lehetősége. Az egészséges életmód, ezáltal a gyógynövények iránt egyre nagyobb a kereslet. Jó szívvel ajánlom így mindenkinek az idén ősztől a keszthelyi Georgikon Karon újra induló Gyógy- és fűszernövények képzését.

Bátor Zsuzsa
agrármérnök, gazdálkodó, gyógy- és fűszernövény termesztő

Ma már a legegyszerűbb elektromos berendezéseknek is van nullás kábele, sőt már a nagyobb fém asztalokat is földelni kell. Éppen nekünk, embereknek ne volna arra szükségünk, hogy a bennünk lévő feszültséget időnként leföldeljük? S ha mégis, akkor miért ne élhetnénk folyamatosan így, földközelben? Művelem a kertet, s a kert megtart engem – legyen szó akár egy több hektáros gyógynövény gazdaságról, vagy éppen egy panel erkélyről. Aki nem hiszi, járjon utána! Ürömmel állunk rendelkezésre!

Dr. Pottyondy Ákos - Ürmös Porta

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés – a képzés célja:

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények fajainak termesztéstechnológiáit alkalmazni, a vadon termő gyógynövényeket felismerni, gyűjtésükkel kapcsolatos szabályokat betartani. A végzett hallgatók képessé válnak a munkafolyamatokat megtervezni, irányítani, a termesztéstechnológia elemeit az ökológiai adottságoknak megfelelően összehangolni és adaptálni.  Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.

A képzés sajátosságai:

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik, erősen gyakorlat orientált képzésről van szó (60-70 százalék). A képzés első 3 félévében a tantervben meghatározott ismeretanyag elsajátíttatása történik, a 4. félévben üzemi gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra. Az összefüggő szakmai gyakorlat az ágazat területén tevékenykedő cégnél, vállalkozásnál, egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél teljesíthető. Emellett az alábbi szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatával rendelkezünk:

  • „SF” Alapítvány, Zánka
  • Bátor Zsuzsa e.v., Várpalota
  • Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely, Keszthely
  • Ürmös Alapítvány, Pannonhalma
  • BelleClaire Levendula, Simontornya
  • Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma
  • Sudárné Boros Erzsébet Ilona cs.g., Győrújfalu

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a felmerülő szakmai kérdések megvitatására, véleményezésére, a problémák komplex kezelésére, az optimális megoldások kiválasztására.

További információk a szakról