Tudományos Diákkör (TDK)

Tudományos Diákkör (TDK)

A tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia eredményei (2022. április 13.)

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciája 2022. április 13-án zajlott valamennyi Campuson. A keszthelyi Georgikon Campus és a Kaposvári Campus idén közösen szervezte a konferenciát kaposvári helyszínnel. Az Agrár- és Közgazdaságtudományi Szekcióba 10 hallgató nyújtotta be pályamunkáját, ebből 9 került bemutatásra. A bíráló bizottság egy-egy I, II., III. helyezést, valamint két MATE különdíjat ítélt oda.

A bíráló bizottság az Agrár- és Közgazdaságtudományi Szekcióban bemutatott valamennyi pályamunkát továbbjutásra javasolta a 2023-ban megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az Agrártudományi Szekció helyszíne a MATE Kaposvári Campusa lesz.

A Georgikon és a Kaposvári Campus Tudományos Diákköri Tanácsai nevében szeretnénk megköszönni a témavezetők áldozatos munkáját, a szekció bizottságának, valamint a pályamunkák bírálatát elvégző kollégáknak a munkáját, és köszönet illeti mindazokat, akik a konferencia szervezéséhez a segítségükkel hozzájárultak.

A Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóknak és konzulenseiknek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

I. helyezés

SZÁM DOROTTYA (Georgikon Campus)

Pályamunka címe: Botrytis cinerea extracelluláris fehérjék hálózatelméleti vizsgálata
Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, tudományos főmunkatárs

II. helyezés

PETŐ LILLA (Kaposvári Campus)

Pályamunka címe: Zárttéri alternatív tartásban elhelyezett különböző genotípusú tojótyúkok fészkelési szokásainak vizsgálata videórendszer segítségével
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Sütő Zoltán professor emeritus

III. helyezés

ERŐS ANGÉLA EDIT (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Különböző tartásmódok hatásának vizsgálata tojóhibridek és tisztavérű tyúkvonalak kültakarójára
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus, Dr. Szász Sándor egyetemi docens

MATE különdíj

MUSINCKI DOMINIKA (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Különböző genotípusú tojótyúkok viselkedési mintázatainak vizsgálata kaparóteret és műanyag rácspadozatot tartalmazó fülkés tartásmódban
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus

TURNAI/LENGYEL ZSÓFIA (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Turizmustámogatások elérésének hatása a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztésre – térségi vizsgálat
Témavezető: Horváthné Dr. Kovács Bernadett egyetemi docens

 

Keszthely, 2022. április 14.

Dr. Kovács Szilvia
egyetemi docens
CTDKT elnök, Georgikon

Dr. Halas Veronika
egyetemi docens
CTDKT elnök, Kaposvár

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kaposvári Campus és Georgikon Campus
Tudományos Diákköri Konferencia

2022. április 13.

 

9.00 óra - MATE Kaposvári Campus és a Georgikon Campus Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak megnyitója

helyszín: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 3. előadó

Köszöntőt mond: Prof. Dr. Sütő Zoltán, professor emeritus, a MATE Tehetségtanács TDK Munkabizottságának elnöke

A Campus megnyitót követően a szekciók az alábbi termekben kerülnek megtartásra:

Agrár- és Közgazdaságtudományi szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 1. előadó
Neveléstudományi I. szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 2. előadó
Neveléstudományi II. szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 3. előadó

A TDK előadások hossza minden szekcióban max. 15 perc, melyet kb. 10 perc vita követ.

Eredményhirdetés, a szekciók zárása a szekcióelőadásokat követően, a szekciótermekben.

 

Tisztelettel meghívjuk a
MATE Kaposvári Campus és Georgikon Campus Tudományos Diákköri szekcióiba!

A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött.
A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes. A rendezvényen hang és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül!

A MATE Tudományos Diákköri Konferencia további szekcióinak programját megtalálja a MATE honlapján: https://www.uni-mate.hu/tudom%C3%A1nyos-di%C3%A1kk%C3%B6r

 

Tudományos Diákköri Konferencia eredményei a Georgikon Campuson (2021. november 24.)

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciája 2021. november 24-én zajlott valamennyi campuson. A Georgikon Campus Agrártudományi Szekciójába 10 hallgató nyújtotta be pályamunkáját. A bíráló bizottság egy-egy I, II., III. helyezést, két MATE különdíjat ítélt oda, valamint a Georgikon Alapítvány TDK díját és a Georgikon Campus Főigazgatóságának különdíját. Mindezeken túl a BioTomal vállalat ajánlott fel egy különdíjat az általa legjobbnak ítélt pályamunka készítőjének.

A bíráló bizottság az Agrártudományi Szekcióban indult valamennyi hallgatót javasolt benyújtott pályamunkájuk és előadásaik alapján a 2023-ban megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

A Campus Tudományos Diákköri Tanács nevében szeretnénk megköszönni a témavezetők áldozatos munkáját, a szekció bizottságának, valamint a pályamunkák bírálatát elvégző kollégáknak a munkáját, és köszönet illeti mindazokat, akik a konferencia szervezéséhez a segítségükkel hozzájárultak.

A Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóknak és konzulenseiknek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

I. helyezés

SZÁM DOROTTYA

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

II. helyezés

BÓDI BIANKA

Pályamunka címe: Fehér cirok tartalmú tápok vizsgálata a tojótyúkok takarmányozásában

Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens

III. helyezés

CZIBOR ESZTER

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd

MATE különdíj

DEZSŐ DÁNIEL

Pályamunka címe: A burgonya alternatív és herbicides gyomszabályozási technológiáinak vizsgálata

Témavezető: Dr. Pásztor György egyetemi adjunktus

MOLNÁR ANNA

Pályamunka címe: Generációváltás a magyar mezőgazdaságban

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens

Georgikon Alapítvány TDK díj:

SZÁM DOROTTYA

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Georgikon Campus különdíj:

TÓTH ARIEL

Pályamunka címe: A szélsőséges vízellátás hatása csemegekukorica állományban

Témavezető: Dr. Simon-Gáspár Brigitta egyetemi adjunktus

BioTomal vállalat különdíja:

CZIBOR ESZTER

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd

 

Keszthely, 2021. november 25.

Dr. Kovács Szilvia
egyetemi docens
CTDKT elnök

 

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Georgikon Campus

Tudományos Diákköri konferencia

2021. november 24.

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

program

9.00 óra Megnyitó

Köszöntőt mond:

 • Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor, MATE
 • Dr. Rózsa László campus főigazgató, MATE Georgikon Campus
 • Prof. Dr. Kazinczi Gabriella Márta szekciózsűri elnök

Helyszín: MATE Georgikon Campus, D épület Konferenciaterem (Keszthely)

SZEKCIÓ ZSŰRI:

Elnök:

Dr. Kazinczi Gabriella Márta egyetemi tanár, MATE Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

Tagok:

Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet, Állatnemesítési Tanszék

Veszelka Mihály egyetemi adjunktus, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

Dr. Lepossa Anita egyetemi docens, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Agronómia Tanszék

Titkár:

Simon Szabina Ph.D. hallgató, MATE Környezettudományi Intézet, Környezeti Fenntarthatóság Tanszék

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ELŐADÁSOK:

BÓDI BIANKA – állattenyésztő mérnök szak, MSc nappali 4. félév

Pályamunka címe: Fehér cirok tartalmú tápok vizsgálata a tojótyúkok takarmányozásában

Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Élettani és Takarmányozástani Intézet, Takarmányozástani és Takarmányozásélettani Tanszék

CZIBOR ESZTER – szőlész-borász mérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd, MATE Georgikon Campus, Szőlészeti és Borászati Intézet, Borászati Tanszék

DEZSŐ DÁNIEL – agrármérnök szak, OA nappali 9. félév

Pályamunka címe: A burgonya alternatív és herbicides gyomszabályozási technológiáinak vizsgálata

Témavezető: Dr. Pásztor György egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

ERDŐS ZSUZSANNA BENIGNA – vidékfejlesztési agrármérnök szak, MSc nappali 4. félév

Pályamunka címe: Egy rurális térség négy magyarországi járásának település szintű összehasonlító vizsgálata a magyar - osztrák - szlovén hármas határ mentén

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

KÁDÁR KITTI – növényorvos szak, MSc nappali 2. félév

Pályamunka címe: Napraforgó vetőmag csírázáskori betegségeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

KIRÁLY LÁSZLÓ KRISTÓF – növényorvos szak, MSc nappali 2. félév

Pályamunka címe: Talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata facélia és őszi árpa kultúrákban

Témavezető: Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Agronómia Tanszék

MOLNÁR ANNA – vidékfejlesztési agrármérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Generációváltás a magyar mezőgazdaságban

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

SÓLYOM LAURA – mezőgazdasági mérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Víztelítettségi hiány vizsgálatok kukoricában

Témavezető: Szaszkóné Dr. Decsi Kincső egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Növényélettan és Növényökológia Tanszék

SZÁM DOROTTYA – növényorvos szak, MSc nappali 3. félév

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet

TÓTH ARIEL – környezetgazdálkodási agrármérnök szak, MSc nappali 3. félév

Pályamunka címe: A szélsőséges vízellátás hatása csemegekukorica állományban

Témavezető: Dr. Simon-Gáspár Brigitta egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Környezettudományi Intézet, Környezeti Fenntarthatóság Tanszék

 

Eredményhirdetés, a szekció zárása (a szekcióelőadásokat követően, a szekció teremben)

A Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójába tisztelettel és szeretettel látjuk!

A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött. A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes! A rendezvényen hang és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül!

A MATE Tudományos Diákköri Konferencia további szekcióinak programját megtalálja a MATE honlapján: https://www.uni-mate.hu/tudom%C3%A1nyos-di%C3%A1kk%C3%B6r

 

35. OTDK Agrártudományi Szekció Budapest, 2021. március 29-31.

 

Az idei évben a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának az Állatorvostudományi Egyetem adott otthont. A konferenciát a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában rendezte meg a szervező intézmény.
A Georgikont 14 hallgató és 17 oktató, zsűritag képviselte. Hallgatóink 1 első, 3 második és 3 különdíjjal térhettek haza.
Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek, továbbá köszönjük a zsűritagok odaadó munkáját!

I. helyezés

Kókay Luca: Elsőborjas és többször ellett holstein-fríz tehenek termelésének és az anyagcseréjüket jellemző főbb paramétereinek összehasonlító vizsgálata. (Állattenyésztési Tagozat)
Témavezető: Dr. Husvéth Ferenc professor emeritus

II. helyezés

Tóth Ariel: Fűz és nyár avar lebontásának vizsgálata avarzsákos módszerrel. (Környezetgazdálkodási Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kucserka Tamás egyetemi docens és Simon Brigitta tanszéki mérnök

Molnár Jázmin Tícia: Fehérjecsökkentett tápok etetésének hatása broiler csirkék termelési paramétereire, testösszetételére és nitrogén forgalmára. (Takarmányozástani Tagozat)
Témavezető: Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár

Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Különdíj

Slezák Dorottya: A szőlő könnyezési nedve, mint lehetséges tápanyag ellátottsági szint becslési forrása. (Kertészeti Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Kozma-Bognár Kristóf: Az eltérő vízellátás hatása a szója (Glycine max L.) levélterületének és termésmennyiségének alakulására (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezetők: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, Dr. Simon-Gáspár Brigitta tanársegéd

 

Tudományos Diákköri Konferencia a Georgikon Campuson (2020. november 25.)

A Szent István Egyetem 2020. évi Tudományos Diákköri Konferenciája november 25-én zajlott valamennyi campuson. Az őszi TDK keretében a Georgikon karon 9 hallgató mutatta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióban. A dolgozatokat Természetvédelmi és növénytudományi, valamint Környezet- és Gazdaságtudományi tagozatokba soroltuk. A benyújtott pályamunkák többsége megfelelt a kívánalmaknak. A Tudományos Diákköri Konferencián két I., egy II. és egy III., valamint egy különdíj került kiadásra. A két I. helyezést elért hallgató a pontszámaik alapján Rektori és Dékáni különdíjban részesült. A bíráló bizottságok 7 bemutatott dolgozatot és az előadó hallgatót javasoltak a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. A 2020-as év kihívásokkal teli év volt az élet valamennyi területén beleértve a tudományos Diákköri Tevékenységet is. A járványhelyzet jelentősen gátolta a tervezett kísérletes kutatómunkák elvégzését. Mindezek alapján kiemelt köszönet illeti a pályamunkákat benyújtó hallgatókat és a fáradságot nem ismerő konzulenseiket, hogy ezek a dolgozatok a konferenciánkon bemutatásra kerülhettek. Köszönetünket szeretném kifejezni azon kollégák felé, akik önzetlenül vállalták a dolgozatok bírálatát, valamint részt vettek a zsűrik munkájában és lehetővé tették a TDK zavartalan lebonyolítását.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek!

 

Rektori Különdíj

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert

Dékáni Különdíj

 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

I. helyezés

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert
 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

II. helyezés

 • Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón.
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

III. helyezés

 • Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

Különdíj

 • Lórántfy Kolos: Egy kemenesalji település, Mesteri tájhasználat története és természetvédelmi vonatkozásai.
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Varga Anna

 

Keszthely 2020. december 13.

 

Dr. Takács András Péter ETDT elnök

 

A program a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik NTP-HHTDK- 20-0009 támogatása keretében valósul meg.