Tudományos Diákkör (TDK)

Tudományos Diákkör (TDK)

35. OTDK Agrártudományi Szekció Budapest, 2021. március 29-31.

 

Az idei évben a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának az Állatorvostudományi Egyetem adott otthont. A konferenciát a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában rendezte meg a szervező intézmény.
A Georgikont 14 hallgató és 17 oktató, zsűritag képviselte. Hallgatóink 1 első, 3 második és 3 különdíjjal térhettek haza.
Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek, továbbá köszönjük a zsűritagok odaadó munkáját!

I. helyezés

Kókay Luca: Elsőborjas és többször ellett holstein-fríz tehenek termelésének és az anyagcseréjüket jellemző főbb paramétereinek összehasonlító vizsgálata. (Állattenyésztési Tagozat)
Témavezető: Dr. Husvéth Ferenc professor emeritus

II. helyezés

Tóth Ariel: Fűz és nyár avar lebontásának vizsgálata avarzsákos módszerrel. (Környezetgazdálkodási Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kucserka Tamás egyetemi docens és Simon Brigitta tanszéki mérnök

Molnár Jázmin Tícia: Fehérjecsökkentett tápok etetésének hatása broiler csirkék termelési paramétereire, testösszetételére és nitrogén forgalmára. (Takarmányozástani Tagozat)
Témavezető: Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár

Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Különdíj

Slezák Dorottya: A szőlő könnyezési nedve, mint lehetséges tápanyag ellátottsági szint becslési forrása. (Kertészeti Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Kozma-Bognár Kristóf: Az eltérő vízellátás hatása a szója (Glycine max L.) levélterületének és termésmennyiségének alakulására (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezetők: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, Dr. Simon-Gáspár Brigitta tanársegéd

 

Tudományos Diákköri Konferencia a Georgikon Campuson (2020. november 25.)

A Szent István Egyetem 2020. évi Tudományos Diákköri Konferenciája november 25-én zajlott valamennyi campuson. Az őszi TDK keretében a Georgikon karon 9 hallgató mutatta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióban. A dolgozatokat Természetvédelmi és növénytudományi, valamint Környezet- és Gazdaságtudományi tagozatokba soroltuk. A benyújtott pályamunkák többsége megfelelt a kívánalmaknak. A Tudományos Diákköri Konferencián két I., egy II. és egy III., valamint egy különdíj került kiadásra. A két I. helyezést elért hallgató a pontszámaik alapján Rektori és Dékáni különdíjban részesült. A bíráló bizottságok 7 bemutatott dolgozatot és az előadó hallgatót javasoltak a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. A 2020-as év kihívásokkal teli év volt az élet valamennyi területén beleértve a tudományos Diákköri Tevékenységet is. A járványhelyzet jelentősen gátolta a tervezett kísérletes kutatómunkák elvégzését. Mindezek alapján kiemelt köszönet illeti a pályamunkákat benyújtó hallgatókat és a fáradságot nem ismerő konzulenseiket, hogy ezek a dolgozatok a konferenciánkon bemutatásra kerülhettek. Köszönetünket szeretném kifejezni azon kollégák felé, akik önzetlenül vállalták a dolgozatok bírálatát, valamint részt vettek a zsűrik munkájában és lehetővé tették a TDK zavartalan lebonyolítását.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek!

 

Rektori Különdíj

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert

Dékáni Különdíj

 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

I. helyezés

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert
 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

II. helyezés

 • Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón.
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

III. helyezés

 • Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

Különdíj

 • Lórántfy Kolos: Egy kemenesalji település, Mesteri tájhasználat története és természetvédelmi vonatkozásai.
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Varga Anna

 

Keszthely 2020. december 13.

 

Dr. Takács András Péter ETDT elnök

 

A program a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik NTP-HHTDK- 20-0009 támogatása keretében valósul meg.