Természetvédelmi mérnöki

Navigációs menü

Természetvédelmi mérnöki

Utolsó frissítés: 2022 november 29.

Szakfelelős: Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár
Tel.: (+36) 83/545-360, e-mail: kondorosy.elod[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

A képzés időtartama:

4 félév nappali és levelező képzésben

A képzés célja és sajátosságai:

A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére,
 • természetvédelmi nevelésre,
 • az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására,
 • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató
 • intézményekben vezetői feladatok ellátására,
 • ex situ génmegőrzési feladatok ellátására,
 • természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati
 • szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő
 • munkaköreinek betöltésére,
 • a természetvédelem jogszabályi előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására,
 • valamint természetvédelmi szaktanácsadásra,
 • a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági
 • vállalkozások, valamint hazai és nemzetközi, nem kormányzati szerveknél
 • szakirányú képzettséget igénylő vezetői feladatok ellátására.

A képzés legfontosabb ismeretkörei:

Biodiverzitás-monitorozás, monitoring távérzékeléssel, természetvédelmi genetika, táj- és vegetációtörténet, biológiai invázió, bioetika, információkeresés és szaknyelv, Magyarország és Európa védett természeti területei, természetvédelmi és környezetpolitika, nemzetközi természetvédelmi jog, a természetvédelem nemzetközi helyzete és története, természetvédelmi vagyongazdálkodás, természetvédelmi kezelési tervek készítése, természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat, környezeti nevelés, globális környezeti rendszerek működése.

Speciális ismeretkörök Keszthelyen:

Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés, Talajvédelem, Hidrológiai és földtani értékek védelme, Kultúrtörténeti értékek védelme, Aktív fajvédelem.