Precíziós mezőgazdasági szakmérnöki szak

Precíziós mezőgazdasági szakmérnöki szak

Utolsó frissítés: 2022 március 01.

Szakkoordinátor: Dr. Makó András egyetemi tanár
Tel.: (+36) 83/545-108, e-mail: mako.andras.szabolcs[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Szegi Tamás

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Képzés időtartama:

2 félév

A jelentkezés feltétele

Agrár képzési területen alapképzésben (BSc), vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök, vagy annál magasabb szintű szakképzettség. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési laphoz mellékelje a diplomája másolatát, és egy fél oldalas motivációs levelet is. A jelentkezést elektronikus formában is elfogadjuk.

Ideális jelentkező

Mezőgazdasági üzemek, szaktanácsadók, szakigazgatási szervek munkatársai, akik a jövő mezőgazdaságának irányításával, művelésével, kiszolgálásával szeretnének foglalkozni.

Elhelyezkedési lehetőségek

GAZDÁLKODÓK A precíziós gazdálkodási ismeretekre mindenkinek szüksége lesz, aki biztosítani akarja a gazdasága jövőjét. Sok gazdaságban gyűlnek a precíziós adatok, de nincs aki értelmezze azokat. A szolgáltatók és szolgáltatások köre is rohamosan bővül ezen a területen. A jó szakemberek érteni akarják a földjeiken lejátszódó folyamatokat, és biztos kézzel akarnak választani a szolgáltatók ajánlatból, és ezt nálunk megtanulhatják.

SZOLGÁLTATÓK A sikeres precíziós szolgáltatóknak meg kell tanulniuk a gazdák fejével gondolkodni, mert a jobb megértés jobb szolgáltatáshoz, és növekvő értékesítéshez vezet, ezért érdemes hozzánk fordulniuk.

SZAKIGAZGATÁS A szakigazgatásban is fel kell készülni a támogatások csökkenésének időszakára, amikor sokkal inkább piaci körülmények között kell a gazdálkodóknak működniük, és ehhez a szabályozási feltételeket meg kell teremteni. Ehhez érteni kell a precíziós gazdálkodás folyamatait is, amit nálunk tökéletesen el lehet sajátítani.

A képzés célja

A képzés kimondottan gyakorlat orientált és az agronómiai szempontokat helyezi előtérbe. Végzés után a szakmérnökök pontosan érteni fogják, milyen adatok, mire és hogyan használhatók a precíziós gazdálkodásban. Készség szinten ismerik és használják az adatgyűjtéshez és feldolgozásukhoz szükséges eszközöket, programokat, és világos koncepcióval rendelkeznek a termésoptimalizálási stratégiák megalkotásához.

Letöltés:

Aktuális felhívás

Precíziós mezőgazdasági szakmérnöki szak (részletes tájékoztató)

Ilyen elemzéseket önállóan tudnak majd készíteni a hallgatóink