Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

Utolsó frissítés: 2024 június 04.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) III. fejezetének 5. pontja, valamint 1. számú melléklete (a Szakmai gyakorlati szabályzat) tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatos előírásokat. A Georgikon Campusra vonatkozó részletes feltételek a melléklet függelékében (Az egyes szakok összefüggő szakmai gyakorlatainak részletes szabályai campusonként) találhatóak. A Georgikon Campus minden felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterképzési szakán kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra az adott szak mintatantervében meghatározott félévben kerül sor.

A szakmai gyakorlat kizárólag akkor kezdhető meg, ha azokat a hallgató a szabályzati előírásoknak megfelelően, hiánytalanul benyújtotta a szakmai gyakorlatra történő jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokat és a gyakorlati hely, illetve időszak engedélyezésre került. A szakmai gyakorlatok engedélyezésének további feltétele, hogy a gyakorlatra vonatkozó tantárgyi és szakiránnyal/specializációval kapcsolatos előtanulmányi feltételek teljesüljenek. Az egyes szakokon előírt előtanulmányi feltételek a képzési programban vagy a mintatantervben kerülnek meghatározásra.

Abban az esetben kell az együttműködési megállapodást kötelezően megkötni, ha a szak képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg, egyéb esetben a megállapodás köthető. A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

 

Szakmai gyakorlat jelentkezési lap

Hallgatói szakmai gyakorlati helyek - MATE együttműködési megállapodással (Frissítve: 2024. június 3.)

Korábbi hallgatói szakmai gyakorlati helyek (2014-2021)

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumok

Szakmai gyakorlat értékelő lap