Talajvédelmi szakelőadói szak

Talajvédelmi szakelőadói szak

Utolsó frissítés: 2022 március 01.

Szakkoordinátor: Dr. Makó András egyetemi tanár
Tel.: (+36) 83/545-108, e-mail: mako.andras.szabolcs[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet
Szakfelelős: Csákiné Dr. Michéli Erika

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Képzés időtartama:

4 félév (félévente 4-5 alkalom: csütörtök-péntek vagy péntek-szombat)

A jelentkezés feltétele

Természettudomány, agrár vagy műszaki képzési területen alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

Ideális jelentkező

A mezőgazdasági üzemek, szaktanácsadók, földhivatalok, szakigazgatási, államigazgatási és önkormányzati intézmények talajtani jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársai.

Elhelyezkedési lehetőségek

A talajvédelmi szakelőadói képesítést megszerzett hallgatók mezőgazdasági szolgáltatóknál szakértői, önkormányzatoknál környezetvédelmi referensi, szakigazgatási szerveknél (földhivatalok, mezőgazdasági hivatalok, vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelőségek) szakmai felelősi, mezőgazdasági vállalkozásoknál precíziós szakértői, kutatóhelyeken és felsőoktatási intézményekben operatív kutatásvezetői munkaköröket tölthetnek be.

A képzés célja

Az általános környezettudományi és mezőgazdasági ismeretekre alapozva, speciális talajtani szaktudás átadásával illetve bővítésével olyan szakembereket képezünk, akik állami és magán mezőgazdasági üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban, továbbá kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek a talajvédelmi problémák szakszerű megoldására, a talajvédelem és tápanyag-gazdálkodás tervezésére és irányítására.

2018-tól megújult képzéssel várjuk jelentkezőinket, melynek keretében az elméleti oktatást olyan gyakorlati alkalmazások (térinformatika, talajinformációs-, szakértői- és szaktanácsadási rendszerek) elsajátításával egészítjük ki, amik felkészítik a hallgatókat a talajtani ismereteik mindennapi használatára. A talajok sokfélesége, használata és védelme különböző aspektusait az évközi foglalkozásokon megismert módszerekkel és eszközökkel, változatos terepi és földhasználati viszonyok között gyakorlatorientált terepi foglalkozásokon ismerhetik meg a hallgatók.

Letöltés:

Aktuális felhívás

Részletes tájékoztató:

Talajvédelmi szakelőadó (részletes ismertető)