Agrármérnök osztatlan szak

Agrármérnöki osztatlan képzés

Utolsó frissítés: 2022 december 09.

Dublecz Károly Szakkoordinátor: Dr. habil Dublecz Károly egyetemi tanár
Tel.: (+36) 30/641-8597, e-mail: dublecz.karoly[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési tudományok Intézet
Szakfelelős: Dr. Póti Péter

További információ
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzés időtartama és formája:

10 félév, nappali és levelező tagozatAz Agrármérnöki osztatlan szak képzési célja:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az agrártudományok területén megalapozott természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, gazdasági és vezetési ismeretekkel rendelkeznek. Képesek a tanulmányaik során elsajátított tudásukat szintetizálni és a gyakorlatban alkalmazni. Magas szinten képesek szervezési és tervezési feladatok ellátására. Alkalmasak tudományos munka végzésére, felkészültek arra, hogy tanulmányaikat doktori képzés formájában folytassák.

A képzés sajátosságai:

A képzés során az előadások, a gyakorlatok és az üzemi gyakorlat keretében elsajátítandó ismeretanyag magában foglalja az agrártudomány természettudományos, műszaki és informatikai alapjait, a mezőgazdasági termelés valamennyi területét lefedő szakmai ismereteket, az agrárágazat gazdasági, gazdálkodási, vezetési és jogi sajátosságainak megismerését. A hallgatók különböző specializációkat választhatnak (növénytermesztés, növényvédelem, állattenyésztés, természet és környezetvédelem) A szakmai gyakorlatok között szaktantárgyakhoz kötődő terepi gyakorlatok, rövidebb 40 órás ún. hetesi gyakorlatok és 160 órás nyári gyakorlatok egyaránt szerepelnek. A tanulmányok során kiemelt szerepet kap az egyéni és csoportos munkavégzés és a félévközi feladatmegoldás. A számonkérések több formájának alkalmazásával a vizsgaidőszakokhoz kötődő kollokviumok száma nem lesz magas.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az egyetem céges kapcsolatrendszere, mintagazdaságai, öreg diák honlapja és a sokszínű szakmai gyakorlatok nagyban segítik a hallgatók elhelyezkedését. A szakon végzettek mezőgazdasági termelő üzemekben, egyéni és társas vállalkozásokban alkalmasak a termékpálya szemléletű, jó minőségű mezőgazdasági termékek előállítására, az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való részvételre, a szakigazgatásban és az egyéb állami intézményrendszerekben szakértői feladatok ellátására, szakágazati szaktanácsadás végzésére, kísérleti munkában való részvételre. Az osztatlan agrármérnök szak hosszú évtizedeken keresztül bizonyított, hatékony képzési formát jelent. A hazai agrárszektor jelenlegi vezetői, meghatározó képviselői is ezen a szakon végeztek annak idején.

További információk a szakról...