XXIX. Ifjúsági Tudományos Fórum

XXIX. Ifjúsági Tudományos Fórum

Utolsó frissítés: 2023 április 03.

Felhívás

XXIX. Ifjúsági Tudományos Fórum

Keszthely

2023. június 8.

 

Szervezők:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 
Állattenyésztési Tudományok Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága,
Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság

 

Felhívás

Formai követelmények

Mintadolgozat

 

Rendezvényünk a hazai agrár-felsőoktatás teljes intézményhálózatában tudományos tevékenységet folytató fiatal oktató, kutató és PhD hallgató rétegeinek tudományos fóruma. Célja az új kutatási módszerek és eredmények bemutatása, a publikációs és előadói gyakorlat megszerzése. Lehetőséget biztosítunk továbbá felvételi előtt álló BSc és MSc szakos hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására is.

A szekciókban folyó munka témavezető elnök segítségével nemcsak a tudományos, hanem az előadói és prezentációs képességek terén is segítséget nyújt. Az előadások hat oldalas, a tudományos cikkek szakmai és formai követelményei (mellékletben) alapján megszerkesztett anyagai önálló ISBN számmal rendelkező kiadvány formájában jelennek meg.

A tervezett szekciók:    

  1. Állattenyésztés
  2. Állattan - Állatélettan - Takarmányozástan
  3. Növénytermesztés - Kertészet
  4. Talajtan - Agrokémia - Növényvédelem
  5. Közgazdaságtan - Vállalati gazdaságtan
  6. Idegenforgalom - Turizmus - Vendéglátás
  7. Informatika - Műszaki ismeretek
  • A tényleges szekcióbeosztás a résztvevők számától és az előadások témájától függően kerül kialakításra. 
  • Megfelelő számú jelentkező esetén a fentieken kívül más témakörű szekció is indulhat!
  • Kérnénk a kísérőlevélben a javasolt szekciót megnevezni!

A részvétel a konferencián idén díjmentes lesz. A jelentkezés a hat oldalas, megadott formátumú anyagok beküldésével lehetséges. Ennek határideje 2023. május 19. 

A dolgozatokat kérjük Dr. Bene Szabolcs egyetemi docensnek e-mail-ben (itfkeszthely@gmail.com), csatolt fájlként eljuttatni (postázni semmit sem kell). A kapcsolódó információk, valamint a formai követelmények a felhíváshoz mellékelten megtalálhatók.


Keszthely, 2023. március 24.

Dr. Bene Szabolcs
egyetemi docens,
a Szervezőbizottság elnöke