Kertészmérnöki

Menü megjelenítése

Kertészmérnöki

Utolsó frissítés: 2022 december 07.

Szakkoordinátor: Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens 
Tel.: (+36) 83/545-005, e-mail: horvathne.baracsi.eva[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Kertészettudományi Intézet
Szakfelelős: Dr. Pluhár Zsuzsanna

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzés időtartama és formája:

6+1 félév, nappali és levelező tagozatA Kertészmérnök (BSc) szak képzési célja:

Olyan kertészmérnök szakembereket kívánunk képezni, akik a megváltozott ágazati struktúrákban megfelelő szaktudással és ismereteik folyamatos megújításának képességével rendelkeznek. Képesek lesznek továbbá az üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére, az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére. Szándékunk az, hogy a hozzánk jelentkező hallgatókat felkészítsük önálló családi-és farmgazdálkodásra, vállalkozások szervezésére és menedzselésére, meglévő tudásanyaguk további bővítésére és elmélyítésére. Célunk továbbá, hogy az alapképzési szakon (BSc) megszerezhető ismeretek elsajátítását követően a hallgatók részvételi jogot szerezzenek az első képzési ciklusra épülő mesterképzési (MSc) szakokra.

A képzés sajátosságai:

A hozzánk jelentkező hallgatók a kertészeti ágazat valamennyi szakterületével- dísznövény-, gyümölcs-, gyógy-, szőlő-és zöldségtermesztés - megismerkednek a képzés során. Alkalom nyílik a szakmai gyakorlati fogások elsajátítására, melynek gyakorlati oktatás bázisát a bemutató kertek, a tanüzem, a régió kutatóintézetei, valamint a Dunántúlon működő, ill. Keszthely környéki gazdaságok biztosítják. Az oktatás támaszkodik a Georgikonon nagy hagyományokra visszatekintő kutató és nemesítői munkára is. A Dunántúli régió jelentős kertészeti üzemeivel szakmai kapcsolataink kiválóak, így a hallgatóink a kötelező üzemi gyakorlatokon, valamint az üzemlátogatások során megismerhetik a kertészeti termelésben alkalmazott legmodernebb technikát és termesztéstechnológiákat.

További információ a szakról...