Turizmus-vendéglátás (BA)

Navigációs menü

Turizmus-vendéglátás (BA)

Utolsó frissítés: 2022 december 05.

Mit fogsz tanulni?
Te akkor találkozol az emberekkel, amikor szabadidejük van, amikor élményeket szereznek, pihennek. Az önmagunkra fordítható idő általában kevés, így annál értékesebb. Egy jó vendéglátó észrevétlenül otthonosságot teremt bárhol a világban. A világ körülöttünk van!

A gazdaságtudományi képzési területhez tartozó turizmus-vendéglátás szakon közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismereteket (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök);
- társadalomtudományi alapismereteket (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia);
- turizmus és vendéglátás szakmai ismereteket (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok), és idegennyelvet fogsz tanulni. Az ötödik félévben specializációk közül választhatsz.
A szakmai gyakorlat - a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint - két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, ebből egy félév akár külföldi helyszínen teljesítendő.

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése Economist in Tourism and Catering  


 

Választható specializációk a képzés során:

  • Vidéki, természeti és borturizmus
  • Egészségturizmus
  • Rendezvényszervezés
  • Turizmusfejlesztés és térségi menedzsment  


Képzési idő: 8 félév (6+2 gyakorlat)

Választható munkarend:  

  • levelező

Keszthelyen levelező képzésben a tanórákra hétfő délutánonként kerül sor.  

Választható finanszírozási forma:

  • magyar állami ösztöndíjas
  • önköltséges  

Az önköltség mértéke: 350.000Ft/félév

A képzés helyszíne:  
A képzés az egyetem Georgikon Campusán Keszthelyen folyik, amely gyönyörű környezetben, a Balaton partján található, így egy ízig-vérig turisztikai desztinációban tanulhat a szakmáról.

Melyik MATE képzési központ kínálatában található a szak a jelentkezés során?
Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - MATE-ECONOMY 


 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?  
Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos közgazdászként szállást és egyéb szolgáltatásokat fogsz nyújtani a vendégeknek. A munkád során utazásokat szervezel, turisztikai tevékenységeket koordinálsz. Szálláshelyeket keresel, szervezel le és értékesítesz, foglalásokat intézel. Helyi turisztikai információk szervezése és nyújtása is a feladataid közé tartozik majd. Munkád része lesz továbbá a szálláshelyeken, turisztikai-, sport-, művelődési intézményekben szolgáltatások és rendezvények szervezése, irányítása. Kreativitást, és idegennyelv-ismeretet is igényel a kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartás és irodák, külföldi érdekeltségek létrehozása. Kevésbé látványos feladatod lesz a biztonsági intézkedések felügyelete, a könyvelési- és beszerzési tevékenységek elvégzése, költségvetés készítés, beszámolók, javaslatok kidolgozása, vagy a prezentációkészítés.  

A diploma megszerzését követően betölthető, jellemző munkakörök: turisztikai referensutazási, referensértékesítési- és marketingmenedzser-elemző, szaktanácsadó-recepciós, vagy akár Front Office menedzser, vendéglátó egység/szervezet munkatársa, vagy akár vezetője, rendezvényszervező. Tevékenységedet szállodákban és más szálláshelyeken, vendéglátó vállalkozásoknál, utazásszervezőknél- és közvetítőknél, nemzeti parkoknál, rendezvényszervező cégeknél, bor-, és lovas szolgáltatóknál, minisztériumokban, szakhatóságoknál, önkormányzatoknál, Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezeteknél, a kulturális örökség védelem intézményeiben, vagy közlekedési (légi-, hajós- vagy vasúti) társaságoknál is végezheted.

Nyelvvizsga követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.  

Továbbtanulási lehetőség:
A Turizmus-vendéglátás alapszak után – akik elhivatottak a borok népszerűsítése és a gasztronómia iránt - lehetőség van Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzéssel a gazdaságtudományi képzési területen Bor- és gasztroturizmus menedzser oklevél megszerzésére 2 félév alatt a Georgikon Campuson. Vagy folytatható a tanulmány akár a vidékfejlesztő agrármérnök mesterszakon.

Képek forrása: freepik.com

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést a Georgikon Campus kollégiumában tudunk biztosítani.  

A szakról további tájékoztatás kérhető:  
Dr. Lőke Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, szakkordinátor
E-mail: Loke.Zsuzsanna@uni-mate.hu Tel:+36 83 545-162  

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Georgikon Campuson tájékoztatást ad:
Szegleti Csaba tanulmányi titkár Telefon: +36 83 545-190

Email: felveteli.georgikon@uni-mate.hu 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.