Állattenyésztő mérnöki

Navigációs menü

Állattenyésztő mérnöki

Utolsó frissítés: 2022 november 29.

Szakkoordinátor: Dr. Nagy Szabolcs egyetemi tanár
Tel.: +36-83-545-349, e-mail: nagy.szabolcs.tamas[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési tudományok Intézet
Szakfelelős: Dr. Húth Balázs

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Képzés időtartama:

4 félév nappali és levelező képzésben

Képzés célja és sajátosságai:

Az okleveles állattenyésztő mérnökök az állatitermék-előállítás szakemberei. Az állattenyésztés szakterülete a termelés, feldolgozás és értékesítés körein túlmenően magába foglalja a korszerű állattartási technológiák alkalmazását, az állatjóléti előírások betartását/betartatását, az állattartáshoz és állatitermék-feldolgozáshoz kapcsolódó minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásokat, a jogi és közgazdasági szabályozó rendszert is. Az állattenyésztő mérnököknek szorosan vett szakmai munkájuk mellett gyakran tervezési, innovációs, kutatási és menedzseri feladatok ellátásában is helyt kell állniuk.

Az állattenyésztő mérnöki szakképzettség várható elhelyezkedési területét alapvetően két tényező határozza meg: egyrészt a mezőgazdaság egészéhez hasonlóan az állattenyésztési ágazatban is a rendszerváltást követően végbement szerkezetátalakítás, amely a tulajdon­viszonyokban és az üzemméretekben bekövetkezett változásokat jelentett, másrészt az EU tagállammá válás, amely az állattenyésztési ágazatok versenypozícióját eltérő módon befolyásolja. Fontos szempont, hogy a kormányzat az állattenyésztés arányát növelni kívánja az ágazaton belül. Az állattenyésztő mérnöki szakismeretek további hasznosítási területe a jövőben az alapanyag termelést körülvevő, ún. agrobusiness, amely az EU országok példáját alapul véve a felsőfokú végzettségű specialisták egyre nagyobb tömegét fogja igényelni. Az állati eredetű termékek kereskedelmével, felvásárlásával foglalkozó vállalatok mellett az állattenyésztési és állat-egészségügyi szolgáltatásokat, eszközöket, takarmányt forgalmazó, közvetítő cégek részéről is egyre nagyobb kereslet várható a szakon végzettek iránt. További munkaerő-piaci lehetőséget jelent a feldolgozóipar, a szakigazgatás, a biztosítási üzletág.

Az új körülményekhez való alkalmazkodás, a versenyképesség fenntartása miatt a munkaerő­piacon egyre erőteljesebb igény mutatkozik az önálló gazdálkodásra, innovatív gondolkodásra képes állattenyésztő szakemberek iránt. Az irányítási feladatok ellátásához jó problémafelismerő és szervezőképesség szükséges. A környezettudatos magatartás, a természet- és élőhely védelem iránti fogékonyság, valamint a szakmai felelősségtudat alapvető követelmény az állattenyésztő mérnökök számára.

Fontos terület a kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység a takarmánygazdálkodás és állati termék előállítás teljes vertikumában. Elsődleges cél továbbá a doktori iskolák számára a tudományos utánpótlás biztosítása, és a magas szintű kutatási tevékenységet folytató cégek számára a kutatóbázisokat működtető szakemberek képzése is.