Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

Menü megjelenítése

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök (MSc) szak

Utolsó frissítés: 2023 október 02.

Szakkoordinátor: Dr. Pál László egyetemi docens
Tel.: +36-83-545-376, e-mail: pal.laszlo[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Élettani és Takarmányozástani Intézet
Szakfelelős: Dr. Halas Veronika

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

A képzés időtartama:

4 félév levelező képzésben

A képzés célja és sajátosságai:

A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására.  A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés során az előadások, a gyakorlatok és az üzemi gyakorlat keretében elsajátítandó ismeretanyag magában foglalja:

  • a biztonságos és környezetbarát takarmányozást
  • a takarmányozás-élettant
  • a takarmánygyártást
  • a takarmányozás technológiáit
  • a takarmányozás higiéniai és állategészségügyi kérdéseit
  • a takarmányozás ökonómiáját
  • és a receptúra készítés és takarmánygyártás folyamatainak megismerését, számítástechnikai kérdéseit.

A képzés szakirányokat nem tartalmaz, specializációra a választható szakmai modul keretében nyílik lehetőség.

A szakon végzettek mezőgazdasági termelő üzemekben, keveréktakarmány gyártó vállalatoknál alkalmasak a termékpálya szemléletű minőségi állati termékek, takarmányok előállítására, azok minőségének megóvására, az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való részvételre, a szakigazgatásban és az egyéb állami intézményrendszerekben szakértői feladatok ellátására, szakágazati szaktanácsadás végzésére, egyéni és társas vállalkozások működtetésére, takarmányozási kísérleti munkában való részvételre.