Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Menü megjelenítése

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Utolsó frissítés: 2024 január 18.

Bánhegyi Gabriella Szakkoordinátor: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens
Tel: (+36) 83/545-186, email: banhegyi.gabriella[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
Szakfelelős: Dr. Káposzta József

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (+36) 83/545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzés időtartama és formája:

6+1 félév, nappali és levelező tagozatGazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szak képzési célja:

Olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A képzés sajátosságai:

A képzés nappali és levelező tagozaton történik. Eredményes befejezése után a szak hallgatói egyetemi szinten (MSc) folytathatják tanulmányaikat. A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki diplomával rendelkező szakemberekre igény van többek között a területfejlesztés, az agrárgazdaság és vidékfejlesztés szakigazgatási szervei, a vidékfejlesztési egyesületek, a szakmai érdekképviseletek, az agrárvállalkozások, illetve a pénzintézetek területén egyaránt. A szakon a hallgatók három választható speciális ismeretkörben mélyíthetik el tudásukat: Vállalatirányítás és szervezés, Versenyképesség-fejlesztés, Településgazdálkodás és vidékszociológia.

További információ a szakról...