Georgikon Tangazdaság

Georgikon Tangazdaság

Utolsó frissítés: 2024 február 09.

A keszthelyi telephelyen egyidejűleg három alapvető feladatot látunk el. 

A legfontosabb ezek közül az egyetemi gyakorlati oktatásban való részvétel. A kutatásfejlesztéssel, mezőgazdasági termeléssel, szolgáltatással kapcsolatos tevékenységének megszervezésével, az oktatási témák anyag- és gépszükségletének biztosításával adunk lehetőséget a gyakorlati ismeretek elsajátítására, segítve ezzel a hallgatók szakmai gyakorlati ismereteik bővítése mellett a vállalkozói szemléletének kialakítását is. 

Fontos feladatunk a kutatási igények kielégítése. Az Egyetemen folyó tudományos kutatások gyakorlati feladatainak végrehajtása, a campuson nemesített államilag elismert növény- és állatfajok fajtafenntartása, minőségi vetőmag szaporítása és termeltetése. 

Feladatunk természetesen a növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési intenzív termelés is, ezáltal a minél nagyobb árbevétel realizálása az önfenntartó gazdálkodás érdekében, valamint a kutatási eredmények gyakorlatban való alkalmazása, illetve a kapcsoló szaktanácsadói és termelésfejlesztési feladatok elvégzése.

Ez a három szorosan összefüggő feladatkör határozza meg a gazdálkodás irányát. 
Keszthelyen 625 ha területen gazdálkodunk melyen szántóföldi termelést, gyepgazdálkodást folytatunk, illetve ez a terület magába foglalja a gyümölcsöst, és a szőlészetet is. 
A földterületek, illetve az ezeken található létesítmények, állattartó telepek egy tömbben, az oktatási intézmények közvetlen közelében illetve azok körül helyezkednek el.

Üzemi és a kísérleti növénytermesztés: Üzemi termelésben intenzív körülmények között közel 400 ha – on termesztjük a gazdasági növényeinket. Meghatározó növényfajaink az őszi búza, repce, kukorica és az őszi illetve a tavaszi sörárpa. Az állattartás számára kukorica szilázs, rozs szenázs, illetve a közel 100 ha kaszáló területről a réti széna előállítást is ezen ágazat keretein belül végezzük el. Az üzemi termelés mellett főleg a campuson nemesített növények esetében fajtafenntartó, vetőmag-előállító tevékenységet is folytatatunk. Külsős partnereink számára megbízásos formában fajta-összehasonlító, kisparcellás tápanyag gazdálkodási kísérleteket is végzünk. Az üzem területén megtalálhatóak a több mint negyven éves múltra visszatekintő tápanyag-gazdálkodási, műtrágyázási tartamkísérletek.

Szőlészet: Pincészetünk Cserszegtomajon található. A 9,3 ha os ingatlanon 7,5 ha felületen folyik a szőlészeti termelés. A szőlő feldolgozása következtében a borászatban mintegy 250 hl bor készítése, tárolása és értékesítése valósul meg. A Cserszegen nemesített egyik fajtánk a világhírű Cserszegi fűszeres, de ezen kívül számos új fajta, fajtajelölt is található még a telepen. A borászati tevékenység mellett, a szőlészet fontos szerepet tölt be a campuson folyó szőlészeti kutatások, nemesítés illetve a génmegőrzés területein is. A 7,5 ha szőlőültetvénynek nagyságrendileg a fele, génmegőrzési illetve nemesítési célokat szolgál A szőlész-borász mérnök alapképzésben és a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók aktívan részt vesznek a szőlészet szezonális munkálataiban.


 

Kertészet: Két meghatározó részre osztható zöldség illetve gyümölcs kertészet. A gyümölcsösben Közép-Európa egyik legnagyobb körte és alma fajtagyűjteménye található itt meg. Az előbbieken kívül a gyümölcsösünkben még sárga illetve őszi barack, és nektarin fajtagyűjtemény is megtalálható. A gyümölcsösben érésdinamikai és virágzás megfigyelési és metszési kísérletek is folynak. Fontos szerepe van az ágazatban a szamócatermesztésnek is, melyet intenzív körülmények között árutermelés céljából folytatunk. Zöldségkertészetünkben a campuson nemesített 8 paprikafajta, 3 nyári-saláta, sárgarépa, hagymák fajtafenntartása és vetőmag szaporítása is folyik. A kertészmérnök alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók ebben a szakmai és gyakorlati környezetben megismerkednek az ágazatot érintő termelési folyamatokkal, illetve azok szervezésével, irányításával.


 

Tejtermelő farm: Létrehozásával egy modellértékű tehenészeti telep kialakítása volt a cél mely a kornak megfelelő módon és minőségben állít elő minőségi tejet.
A tehenészeti telep 40 db fejt tehén pihenőteres, mélyalmos, kötetlen tartására alkalmas, a fejés 2 x 3 állásos halszálkás elrendezésű zártrendszerű fejőberendezéssel történik, amihez saját tejház tartozik. A takarmányozás automata mérleggel ellátott etetőkocsival történik. A napi termelési kapacitás kb. 1000 l extra minőségű tej. A termelő állomány alapját egy Magyartarka törzstenyészet képezi.

Sertéstelep: Magyar nagyfehér fajtájú setés törzstenyészetése folyik a telepen. A telepen található fiaztató, malac utónevelő, illetve a hizlalda a mai korszerű sertéstartásnak megfelelően lett kialakítva. Az átlagos kocalétszám a telepen 45 db, ami nagyságrendileg 550 db különböző életkorú sertés egyidejű tartását jelenti.

Húsmarha telep: Húsmarha telepünket a campus területén közel 250 ha láptalajú gyepterületre alapozva hoztuk létre. A legelőterületet fix karámrendszerrel bekerített, illetve villanypásztorral legelőszakaszokra osztott. Ridegen tartott állatainkat egész évben a szabadban, illetve karámokban helyezzük el. A tavaszi fedeztetési idény megkezdésétől egészen a november végi behajtásig a legelőn tartózkodnak az állatok. Az átlagosan 110 anyatehénből álló húsmarha állományunk alapját főleg Red Angus és Limousin fajták alkotják.


 


A Tanüzemben folyó gyakorlati képzés jellemzői

Egyéni és csoportos gyakorlati képzés:

 • Általános gazdasági gyakorlat
 • Munkaszervezés
 • Üzemszervezés
 • Hetesi beosztás
 • Komplex gyakorlat
 • Munkáltató gyakorlat
 • Tantárgyi gyakorlat

A gyakorlati képzésben féléves, hetesi és naposi gyakorlaton résztvevő szakok:

 • Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés
 • Ménesgazda felsőoktatási szakképzés
 • Állattenyésztő mérnök Bsc
 • Növénytermesztő mérnök Bsc
 • Állattenyésztő mérnök Msc
 • Növénytermesztő mérnök Msc
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök mester szak
 • Agrármérnök osztatlan szak  

Szaktanácsadás a Tanüzemben

 • szántóföldi növénytermesztés
 • szabadföldi zöldségtermesztés
 • növényvédelem
 • talajerőgazdálkodás
 • vetőmagtermesztés
 • legeltetéses állattartás
 • takarmányozás takarmányminőség
 • sertéstenyésztés
 • organikus gazdálkodás
 • gyümölcstermesztés  (alma, körte)
 • szőlőtermesztés, borkészítés
 • termelési kooperációk, integrációk kialakítása
 • agro-turizmus  (lovagoltatás)