Pályázatok, ösztöndíjak

Pályázatok, ösztöndíjak

Utolsó frissítés: 2022 szeptember 19.

Ösztöndíj felhívás - K&H a fenntartható agráriumért  ösztöndíj

A dolgozatokat 2022. szeptember 30-ig lehet benyújtanirészletek ezen a linken érhetők el.

A pályázat témája PhD, mesterképzés, valamint alapképzés kategóriában: A fenntartható agrárium, kiemelten a klímaváltozás elleni harc.

 

Ösztöndí felhívás - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Festetics Doktori Iskolája az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatot hirdet campus "PhD hallgatói sikerdíj" ösztöndíj elnyerésére.

Jogosultak köre: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus Festetics Doktori Iskolájában résztvevő ösztöndíjas PhD hallgatók , akiknek aktív hallgatói jogviszonya legalább 2022. július 31. napjáig fennáll. Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projektben résztvevő szakmai megvalósítók nem pályázhatnak a jelen felhívás keretein belül!

Jelentkezési határidő: 2022. március 21. 12:00 óra!

További részletek

Pályázati adatlap

 

Ösztöndí felhívás - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Festetics Doktori Iskolája az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatot hirdet campus "Jó tanuló" ösztöndíj elnyerésére.

Jogosultak köre: Azok, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus graduális (BSc és MSc, valamint osztatlan) képzésben résztvevő nappali és levelezős hallgatók, akik munkájukkal kapcsolódnak a Festetics Doktori Iskola kutatási területeihez és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és aktív hallgatói jogviszonya legalább 2022. január 31. napjáig fennáll.

További részletek

Pályázati adatlap

 

Pályázati felhívás - K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2021

A program célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók kutatómunkáját. Idén kiemelten a körkörös/körforgásos gazdaság témakörében várják a fiatal agrárszakemberek innovatív ötleteit. Az ösztöndíjra a PhD, a mesterképzés, továbbá az alapképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

A pályázati kiírás elérhető: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa/fenntarthato-agrariumert-osztondijpalyazat

 

Ösztöndí felhívás - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Festetics Doktori Iskolája az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatot hirdet campus ösztöndíj elnyerésére.

Jogosultak köre: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus graduális (BSc és MSc, valamint osztatlan) képzésben résztvevő nappali és levelezős hallgatói, akik munkájukkal kapcsolódnak a Festetics Doktori Iskola kutatási területeihez és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

További részletek

 

Ösztöndí felhívás - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Festetics Doktori Iskolája az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projekt keretében pályázatot hirdet campus ösztöndíj elnyerésére.

Jogosultak köre: A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Festetics Doktori Iskolájában doktori képzésben résztvevő ösztöndíjas PhD hallgatók, akiknek hallgatói jogviszonya legalább 2022. február 28. napjáig tart.

Határidő: 2021. június 11. 12:00 óra

További részletek

 

Felhívás - EFOP-3.4.3-16-2016-00009 projekt keretében demonstrátori pályázat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusára. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére az EFOP-3.4.3-16-2016-00009. számú projekt C1 – Humánerőforrás biztosítása és teljesítményelvű átalakítása alprojekt „1.1. Az egyéni kiválóság támogatása keretében közvetlen célcsoport támogatások: demonstrátori ösztöndíj biztosítása” tevékenység keretében.

Pályázat letöltése

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus pályázatot hirdet PhD kiválósági ösztöndíj („Doctorandus Primus” díj) elnyerésére.

Az ösztöndíj célja „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosító számú projekt keretén belül „A nemzeti intelligens szakosodási stratégia kutatási fejlesztési irányaihoz illeszkedő intézményi célzott alapkutatások és alkalmazott kutatások emberi erőforrás feltételeinek fejlesztése” támogatható tevékenység keretében: a kiválósági, tudományos utánpótlás biztosítás érdekében a tudományos kutatásban kiemelkedő pályakezdő fiatal ösztöndíjjal történő segítése kutatásainak további folytatásában.

Jogosultak köre: pályázhat a Georgikon Campuson doktorandusz (PhD) képzésben részt vevő fiatal kolléga.  A pályázati felhívásra egy személy egy pályázatot nyújthat be. Összesen egy ösztöndíj kerülhet kiosztásra.

Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/hó

A pályázatokat 2021. május 15. 12.00-ig elektronikus formában lehet benyújtani, a polgar.jozsef.peter@uni-mate.hu címre kell megküldeni. A pályázati kiírás és a jelentkezési űrlap a csatolmányban található.

Pályázati kiírás

Jelentkezési űrlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosító számú, „ A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében,

„A vállalkozói kompetenciák fejlesztése a mezőgazdaság és innováció viszonylatában” témakörben pályamunkák készítésére.

Pályázhatnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának FSz-BSc-MSc szakokon tanuló nappali vagy levelező tagozatos hallgatói.

Pályadíj:

I. Helyezett:  150 000 Ft
II. Helyezett: 125 000 Ft
III. Helyezett: 100 000 Ft

A beadás módja: Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi tanár (MATE-AÖK) részére a bacsi.zsuzsanna@uni-mate.hu e-mail címre.

Beadási határidő: 2021. május 15., 12.00 óra.

A pályázati kiírás és a jelentkezési űrlap a csatolmányban található.

Pályázati kiírás

Jelentkezési űrlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pályázatot hirdet a Geogikon Campus hallgatói részére Georgikon Ösztöndíj elnyerésére:

Georgikon Ösztöndíj felhívás

Georgikon Ösztöndíj igénylőlap

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pályázatot hirdet a Geogikon Campus költségtérítéses hallgatói részére Georgikon Szociális Ösztöndíj elnyerésére:

Georgikon Szociális Ösztöndíj felhívás

Georgikon Szociális Ösztöndíj igénylőlap