Vidékfejlesztési agrármérnöki

Menü megjelenítése

Vidékfejlesztési agrármérnöki

Utolsó frissítés: 2022 november 29.

Szakkoordinátor: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi tanár
Tel.: (+36) 83/545-366, e-mail: bacsi.zsuzsanna[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet
Szakfelelős: Dr. Farkas Tibor

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (+36) 83/545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

Képzés időtartama:

4 félév nappali és levelező képzés

A Vidékfejlesztési agrármérnök MSc szak képzési célja:

A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére, a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, pályázati tevékenység menedzselésére, vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére

A képzés sajátosságai:

A képzés nappali és levelező tagozaton történik. A képzés során a hallgatók által elsajátított főbb ismeretek az agrárpolitika, agrárpolitikai programok elemzése, vidék- és környezetpolitika, vidékgazdaságtan, integrált területfejlesztés, térségi tervezés és programozás, valamint a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés tantárgyak keretében történik. A diploma megszerzése után a végzett hallgatók a területfejlesztés, az agrárgazdaság és vidékfejlesztés szakigazgatási szervei, a vidékfejlesztési egyesületek, a szakmai érdekképviseletek, az agrárvállalkozások, illetve a pénzintézetek vezető beosztású szakembereiként helyezkedhetnek el, vagy pedig doktori képzésben (PhD) folytathatják tanulmányaikat.

További információ a szakról...