Mezőgazdasági biotechnológus

Navigációs menü

Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szak

Utolsó frissítés: 2021 december 15.

Taller János Szakkoordinátor: Dr. habil Taller János egyetemi tanár
Tel.: +36-83-545-074, e-mail: taller.janos[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Genetika és Biotechnológia Intézet
Szakfelelős: Dr. Varga László

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Képzés időtartama:

4 félév nappali és levelező képzésben

Képzés célja és sajátosságai:

A hallgatók szerves kémiai, elválasztástechnikai, biokémiai, genetikai, növényélettani, sejtnövekedési és fejlődéstani, valamint a növények szaporodásbiológiai, molekuláris genetikai módszertani, géntechnológiai, genom szerkesztési elméleti alapképzéssel párhuzamosan sajátítják el a szakmai törzsanyagot. Ennek során megismerik a növények alapvető fiziológiai folyamatainak genetikai hátterét és molekuláris mechanizmusait, az anyagcsere-folyamatok szabályozását, valamint a géntechnológia és a genom szerkesztés eszköztárát. A géntechnológiai módszerek alkalmazásával kapcsolatos jogi feltételrendszereket, valamint a géntechnológiával, illetve genom szerkesztéssel előállított szervezetek és termékek marketingjét ugyancsak a szakmai törzsanyag tartalmazza. A differenciált szakmai képzésben hangsúlyt helyezünk a molekuláris markerek fejlesztésére és hasznosítására, a genomszelekciós eljárásokra, az abiotikus és biotikus stresszfolyamatok, valamint az ezek kivédését, megelőzését lehetővé tevő, genetikai ismeretekre alapozott technológiák, eljárások megismertetésére.

A képzéshez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (BSc): Növénytermesztő mérnök, Mezőgazdasági mérnök, Kertészmérnök, Környezetgazdálkodási agrármérnök.

A képzéshez feltétellel elfogadott alapszakok (BSc): Biológiai alapképzési, Környezetmérnöki, Erdőmérnöki.

Oklevélbe kerülő szakirány: növényi biotechnológia.

Szakképzettség: Okleveles mezőgazdasági biotechnológus.