AGRI-FOOD

Navigációs menü

MATE AGRI-FOOD

A 2022. évi általános felvételi eljárás Felsőoktatási felvételi tájékoztatója 2021. december 31-ig jelenik meg a www.felvi.hu honlapon, ezért a közzétett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenésekor kerülnek véglegesítésre!

 

Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségen érdeklődhet:

Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

ALAPKÉPZÉSBEN ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatában találhatja meg.

Nappali munkarendű alapképzések és osztatlan képzés

Képzés-szint

Munka-rend

Finanszí-rozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

N

A

állattenyésztő mérnöki (Keszthely)(1)(10)(12)

támogatott

7

15 < 30

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17)

AGRÁR

I

I

A

N

K

állattenyésztő mérnöki (Keszthely)(1)(10)(12)

325 000 Ft

AGRÁR

I

I

A

N

A

kertészmérnöki (Keszthely)(1)(7)(12)

támogatott

7

25 < 50

AGRÁR

I

I

A

N

K

kertészmérnöki (Keszthely)(1)(7)(12)

350 000 Ft

AGRÁR

I

I

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(8)(12)

támogatott

7

25 < 50

AGRÁR

I

I

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(8)(12)

325 000 Ft

AGRÁR

I

I

A

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely)(1)(9)

támogatott

7

25 < 50

AGRÁR

I

I

A

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely)(1)(9)

350 000 Ft

AGRÁR

I

I

 

Levelező munkarendű alapképzések és osztatlan képzés

Képzés-szint

Munka-rend

Finanszí-rozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

A

L

A

kertészmérnöki (Keszthely)(1)(5)(7)(12)

támogatott

7

25 < 30

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(15) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy idegen nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17)

AGRÁR

I

I

A

L

K

kertészmérnöki (Keszthely)(1)(5)(7)(12)

350 000 Ft

AGRÁR

I

I

A

L

A

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(5)(8)(12)

támogatott

7

25 < 30

AGRÁR

I

I

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)(1)(5)(8)(12)

325 000 Ft

AGRÁR

I

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Nappali munkarendű felsőoktatási szakképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finanszí-rozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

F

N

A

ménesgazda (Keszthely) (1)

támogatott

4

15 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

I

F

N

K

ménesgazda (Keszthely) (1)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

F

N

A

mezőgazdasági (Keszthely) (1)

támogatott

4

25 < 30

AGRÁR

I

I

F

N

K

mezőgazdasági (Keszthely) (1)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

F

N

A

szőlész-borász (Keszthely) (1)

támogatott

4

25 < 50

AGRÁR

I

I

F

N

K

szőlész-borász (Keszthely) (1)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

 

Levelező munkarendű felsőoktatási szakképzések

Képzés-szint

Munka-rend

Finanszí-rozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz

Képzési terület

Pontszámítás felsőoktatási oklevél alapján IGEN/NEM

Pontszámítás FOKSZ oklevél alapján IGEN/NEM

F

L

A

gyógy- és fűszernövények (Keszthely)(1)(5)

támogatott

4

25 < 75

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

I

F

L

K

gyógy- és fűszernövények (Keszthely)(1)(5)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

F

L

A

ménesgazda (Keszthely)(1)(5)

támogatott

4

15 < 30

AGRÁR

I

I

F

L

K

ménesgazda (Keszthely)(1)(5)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

F

L

A

mezőgazdasági (Keszthely)(1)(5)

támogatott

4

25 < 30

AGRÁR

I

I

F

L

K

mezőgazdasági (Keszthely)(1)(5)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

F

L

A

szőlész-borász (Keszthely)(1)(5)

támogatott

4

25 < 30

AGRÁR

I

I

F

L

K

szőlész-borász (Keszthely)(1)(5)

200 000 Ft

AGRÁR

I

I

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

(7) Választható specializáció(k): dísznövénytermesztés és faiskola; gyümölcstermesztés; szőlészet; zöldségtermesztés; kertészeti biotechnológia és növénynemesítés.

(8) Választható specializáció(k): állattenyésztő; gazdasági;  növénytermesztő.

(9) Választható specializáció(k): helyi gazdaságfejlesztő.

(10) Választható specializáció(k): produkció és reprodukció az állattenyésztésben.

(12) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le.

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

 

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket az Egyetem - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2022. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányait figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőoktatási szakképzési oklevél minősítése:

  • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
  • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
  • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
  • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Specializálódás a képzés során

Állattenyésztő mérnöki (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Kertészmérnöki (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Mezőgazdasági mérnöki (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Mezőgazdasági mérnöki (Levelező)

Levelező munkarendben az a specializáció indul, amelyre a legtöbben jelentkeznek specializációválasztáskor a meghirdetett specializációk közül.

 

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag, az Oktatási Hivatal által történik, erről Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, OKJ bizonyítvány, oklevélmelléklet/leckekönyv, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

állattenyésztő mérnöki (Keszthely)

A

N

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

kertészmérnöki (Keszthely)

A

L

kertészmérnöki (Keszthely)

A

N

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)

A

L

mezőgazdasági mérnöki (Keszthely)

A

N

vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely)

A

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Állattenyésztő mérnöki (Keszthely) (Nappali)

Dr. Áprily Szilvia egyetemi docens (aprily.szilvia@uni-mate.hu)

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés (Keszthely) (Levelező)

Ihász Zoltán Zsoltné ügyintéző (ihasz.zoltan.zsoltne@uni-mate.hu, 06 83 545-003)

Kertészmérnöki (Keszthely) (Nappali és levelező)

Ihász Zoltán Zsoltné ügyintéző (Ihasz.Zoltan.Zsoltne@uni-mate.hu, 06 83 545-003)

Ménesgazda felsőoktatási szakképzés (Keszthely) (Nappali és levelező)

Dr. Bokor Árpád egyetemi docens (bokor.arpad@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés (Keszthely) (Nappali és levelező)

Dr. Dunai Attila egyetemi docens (dunai.attila@uni-mate.hu, 06 83 545-012)

Mezőgazdasági mérnöki (Keszthely) (Nappali és levelező)

Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens (toth.zoltan@uni-mate.hu, 06 83 545-043)

Szőlész-borász felsőoktatási szakképzés (Keszthely) (Nappali és levelező)

Szabó Péter egyetemi tanársegéd (szabo.peter@uni-mate.hu, 06 83 545-058)

Vidékfejlesztési agrármérnöki (Keszthely) (Nappali)

Káposzta József egyetemi tanár (kaposzta.jozsef@uni-mate.hu); Bánhegyi Gabriella (banhegyi.gabriella@uni-mate.hu); dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)